Parakram Divas 2023

Celebration of "Parakram Divas" 23/01/2023

"Netaji Subhash Chandra Bose Jayanti"